2022. augusztus 29., hétfő

Társasházkezelői ajánlat

 Ha új közös képviselőt, társasházkezelőt keres a tulajdonosok közössége, akkor első lépésként kérjünk ajánlatot a lehetséges megbízottaktól.

Az ajánlatban ezeket várhatjuk el: ez minimálisan is annyit jelent, hogy az ajánlat tartalmazza a társasház nevét, címét, ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, albetétszámát, illetőleg a tulajdoni lapon megadott egyéb fontos adatait. Az ajánlat tartalmazza a társasházkezelő pontos adatait is, illetve az ennek igazolására szolgáló dokumentumokat. mit vállal a társasházkezelő az üzemeltetés körében. 

Jellemzően ennek keretében a megbízás megszerzésére törekvő társasházkezelő ajánlatot készít az épület fenntartására, a karbantartási feladatok ellátására vonatkozóan, illetve vállalja, hogy irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. A mai, kemény feltételeket támasztó piacon azon társasházkezelők ajánlata számíthat elfogadásra, akik komplex szolgáltatást nyújtanak, vagyis az általános üzemeltetési feladatokon túlmenően saját maguk el tudják végezni a könyvelést és bérszámfejtést, állandó jogi képviselővel rendelkeznek az esetlegesen ügyvédet igénylő ügyek (kintlévőségek kezelése, alapító okirat, SZMSZ módosítása, kivitelezőkkel való szerződések szakszerű összeállítása) megoldása érdekében, emellett pedig pályázatfigyeléssel és pályázatírási tudással is rendelkeznek. Megbízási díj.  A megbízás időtartama és megszűntetésének módja, esetei. Felmondási idő.  A megbízás időtartama kapcsán annak van elsősorban jelentősége, hogy határozott vagy határozatlan időtartamú szerződés megkötésére vonatkozik-e az ajánlat. 


A társasházkezelésre irányuló szerződés megbízási szerződés tartalmi elemei az alábbiakban összegezhetőek:

-Szerződő felek

- A szerződés tárgya

- A vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozások

-  A megbízási díj összege, fizetésének módja és ideje

- A megbízás időtartama, megszüntetése

- A bankszámla feletti rendelkezéss

-  Jogvita esetén bíróság kizárólagos illetékességének a meghatározása

- Keltezés, hely, idő és aláírások