2022. augusztus 1., hétfő

Hogyan lehet társasházi közgyűlést összehívni?

 A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet és az őt megillető, Alapító Okiratban rögzített mértékű szavazati jogát gyakorolhatja is. A közgyűlést ideális esetben a közös képviselő, a társasházkezelő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze. Ha szeretnénk, valamilyen témában közgyűlést akkor elsősorban hozzá kell fordulni. 

 Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a közös képviselő, társasházkezelő vagy az intézőbizottság elnöke legkésőbb 30 napon belül nem teljesíti, az ennek leteltét követő 15 napon belül a Számvizsgáló Bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott bármely tulajdonostárs jogosult a közgyűlés összehívására.

 A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a társasházban - jól látható helyen - ki kell függeszteni. A társasház közgyűlésének összehívása akkor szabályszerű, ha a tulajdonostársak részére a közgyűlésre szóló meghívónak az elküldése, postára adása a közgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megtörtént. A gyakorlatban a közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránti bírósági perek során a leggyakrabban formai okokra hivatkozva támadják a határozatokat.  Sürgős esetben - pl.: a közös tulajdonban álló épületrészek, épületberendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzet kialakulását - a 8 napos határidőtől ellehet tekinteni.