2022. július 26., kedd

Társasház alapítás a rezsicsökkentés miatt

 Országosan, de Szegeden is több olyan ház van, ahol egy nagy házban két család él (pl. szülők és gyerek családja; vagy két testvér él együtt, de mégis két külön háztartásban). Általában ez két háztartást jelent, de előfordul, az, hogy 3 háztartás él együtt. Eddig az egy mérőórára kaptak egy db számlát és azt megosztották egymás között, de a mostani szabályozás miatt a 2-3 háztartás együtt bőven túllépi az átlagfogyasztást, holott külön-külön lehet, hogy nem lépnék át az előírt határokat. Így egyre többekben felmerül, hogy lehet társasházat kell alapítani, mert havonta akár több 10 ezer forintot meg lehet ezzel a lépéssel spórolni.

 Társasházat akkor lehet alapítani, ha az épületben legalább két külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van, vagy alakítható ki, ezekből lesznek az albetétek. (Egyszemélyi alapító is lehet, ha az egész épület az övé.) Társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa, vagy tulajdonosa alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. Ezt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. És az alapító okiratnak és szervezeti működési szabályzatnak (SZMSZ) az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

A költségek (becslés):

Alapító okirat készítés, albetétenként 10-15 ezer forint.

Társasházi SZMSZ elkészítés és ellenjegyzés: 50 ezer forint.

Kapcsolódó költségek:

•    műszaki dokumentáció és vázrajz elkészíttetése külön megállapodás tárgyát képezi.

•    igazgatási szolgáltatási díj az ingatlan-nyilvántartási eljárásba.

A pontos árak és tervezés miatt javaslok ügyvédi, közjegyzői konzultációt.

Az alapító okirat aláírásával egyidőben javaslom az alakuló közgyűlés megtartását és az SZMSZ elfogadását,  a közös képviselő megválasztását, a felhatalmazások kiadását, hogy a közüzemi szolgáltatóknál lehessen intézkednie. A társasház közös képviseletét az egyik tulajdonos is elláthatja, de a hatékonyabb ügyintézés miatt javaslom a külső szolgáltató igénybe vételét. Ennek a költsége havonta albetétenként 2-3 ezer forint lehet.